Maa- ja vesirakentajat -kerho ry

 

KOKOUSKUTSU

Maa- ja vesirakentajat -kerhon (MVR) sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 9.2.2015 klo 18:00 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan Ossinlinnan saunatilassa, osoitteessa Otakaari 18, 02150 Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13§ mukaiset asiat.

 

ESITYSLISTA

 

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen järjestäytyminen

-        Puheenjohtaja

-        Sihteeri

-        Ääntenlaskijat (2 kpl)

-        Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)

3.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.       Menettelytavoista sopiminen

5.       Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6.       Vuoden 2014 toimintakertomus

7.       Vuoden 2014 tilinpäätös

8.       Toiminnantarkastajien lausunto

9.       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

10.   Kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle

-        Esitys: MVR-kerhon jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015 on 2 euroa, ainaisjäsenyys 20 euroa.

11.   Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

12.   Talousarvio vuodelle 2015

13.   M.E.T.A.

14.   Kokouksen päättäminen

 

Terveisin,

Maa- ja vesirakentajat -kerhon hallitus