Pollux-raketti

pollux-raketti@list.ayy.fi

August 2019

  • 1 participants
  • 3 discussions

15 Aug '19
Rakettitapaaminen ensi ma 12.8. kello 18
by Timo Toivanen 08 Aug '19

08 Aug '19
Rakettitapaaminen ensi ma 18.8. kello 18
by Timo Toivanen 08 Aug '19

08 Aug '19